مقاله : علل گرایش جوانان به مد

ولی کسانی که از نظر روحی و روانی دچار مشکل بوده و هستند به نوعی دچار کمبود محبت وتوجه از اطرافیان هستند و این گونه افراد به نوعی با جامعه بیگانه اند و در جامعة فعلی ما مدگرایی در نزد جوانان به نوعی یک انتقام از جامعه و خانواده می باشد . زیرا بعضی از جنبه های آن خلاف عقاید و سنن جامعه و خانواده ها می باشد و جوانان با توجه به مخالفت این دو به مد گرایش دارند . برای جلوگیری از این امر باید به جوانان فرصت خودپروری به وسیلة ایجاد شغل و تفریحات سالم را داد و یا محیط هایی که بتوانند در انجا خود را معرفی کنند . زیرا عدم وجود این مکانها باعث شده است که عقده های جلب توجه خود را در خیابانها به وسیله مد بروز دهند . و خانواده ها نیز باید این مکان را به خود نوجوانان بدهند که در میهمانیهای خانوادگی و در محیط خانواده عقده های خود را تخلیه نموده و به او اهمیّت داده شود ، تا شخصیت نوجوان شکل گیرد تا در جامعه و در برخورد با دیگران موفق بوده و به اعمال و رفتار خود عاقلانه بنگرد و از روی عقل و منطق عمل نماید .

 

 

ـ علل فرهنگی ، جامعه

وقتی ما افراد یعنی جوانان و نوجوانان را به ارزشهای فرهنگی خود آگاه نموده و آنها را به درستی توجیح نماییم کمتر به فرهنگ غرب یا فرهنگهای بیگانه جذب می شوند و رفتار و اعمال آنها را کمتر مورد تقلید قرار می دهند .

متأسفانه امروزه رسانه های جمعی ما اکثراً در تقابل با فرهنگ خودی عمل می کنند تا اینکه موافق با ارزشهایفرهنگی عمل نمایند .

رادیو و تلویزیون در کشور ما قسمت محدودی از نیازهای فرهنگی جامعه را پوشش می دهد ، در خالی که بعضی از کشورهای جهان قریب به چهل کانال تلویزیونی دارند کشور ما تضاد چهار یا پنج کانال تلویزیونی دارد که اکثر برنامه های آن نیز بدون محتوا و در واقع برنامه هایی خنثی و بدون هدف فرهنگی خواصی هستند . با وجود این ضعف آیا رادیو و تلویزیون ما قادر خواهد بود با موج عظیم تهاجم صوتی و تصویری فرهنگ غرب از طریق ماهواره ها و پخش فیلمهای مبتذل در ویدئوکلوپ ها و پخش و تکثیر نوارهای غیر مجاز به صورت کاست در سطح کشور مقابله کند . هنگامی که ما در مغازه ها و بازارهای داخلی لباسهایی با بدترین شکل ممکن که کملاً با فرهنگ اصیل ایرانی و رعایت حجاب و موازین اسلامی مغایرات را تولید و پخش می نماییم چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که نوجوانان ما پیراهن و پوشاکش را طوری انتخاب نماید که مطابق دین و مذهب و فرهنگ ماست .

یا زمانی که هنرپیشه های تلویزیونی ما در رسانه های گروهی با آرایش کامل از نظر لباس و چهره ظاهر می شوند و زندگی خانوادگی را بسیار مجلل به تصویر می کشند آیا می توانیم از جوانان و نوجوانان انتظار ساده زیستی و رعایت ارزشهای فرهنگی را داشته باشیم .

ـ علل اقتصادی :

با توجه به تقسیم شدن افراد جامعه ازنظر اقتصادی به سه قشر ضعیف ، متوسط و ثروتمند باید عوامل سوء آن را نیز مورد توجه قرار داد وتوجه نمود که افرادی که در محله های فقیر و جنوب شهر واقع اند بیشتر در معرض این عامل یعنی مدگرایی قرار می گیرند و جوانانی که از خانواده های فقیر هستند در مقایسه با ثروتمندان سعی دارند که خود را همانند آنان نشان دهند و از نظر پوشاک و چهره و غیره خود را شبیه به آنان می سازند .

زیرا چنانکه مشهود است قشر ثوتمند بیشتر در جامعة امروزی مورد احترام و توجه قرار دارند و کمتر به قشر  ضعیف و فقیر جامعه توجه می شود .

بنابراین مشاهده می کنیم که الگو دهی به مدها از طرف ثروتمندان می باشد که بیشتر در کعرض تهاجم فرهنگی از طریق رسانه ها می باشند و قشر متوسط و ضعیف جامعه نیز به تبعیت از آنها و برای همرنگ شدن با اجتماع رفتار آنان را تقلید می کنند . البته این موضوع نسبت به فرهنگ و ارزشهای خانوادگی هر فرد متفاوت است و همه را نمی توان به یک چشم نگریست .

ـ خانواده :

البته محیط خانه و خانواده که مدرسة اوّل زندگی کودک است نقش بسیار مهمی در شکل گیری شخصیت فرد و حصیت بخشیدن به هیجانهای فرد دارد ، خانواده ها باید شخصیت کودک را ازهمان ابتدا مطابق با ارزشهای فرهنگی و اسلامی جامعه شکل دهند و انحرافات شخصیتی کودک را هیچگاه دست کم نگیرید و به خاطر سن کم او انتظار نداشته باشند که کودک هر نوع رفتاری که خواست انجام دهد و هر نوع پوشش و لباس که خواست بپوشد و بعد از اینکه به سنین بالاتری رسید از او انتظار داشته باشند که حجاب رعایت کند و در راه راست قدم بر دارد .

خانواده باید کودک را درست تربیت کند و علل و عوامل رفتار خود را با کودک به او توضیح دهد و به او بفهماند که چرا حجاب خوب است ، چرا نماز خوب است و غیره . تا اینکه بهد از بزرگ شدن کودک بتواند به او اعتماد نماید و جوانی متفکر ومنطقی تحویل جامعه نماید .

7 سال پیش